Destiny

Продължава месечната помощ при извънредно положение за семейства с деца до 14-годишна възраст

Месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка не е спирана и продължава да действа.

Това обявиха пред БНР от социалното министерство и подчертаха, че през актуализацията на бюджета са осигурени и допълнителни средства.

От помощта се възползват родители, които нямат възможност да ползват платен годишен отпуск или да работят дистанционно, когато децата им са в онлайн обучение. Мярката включва и самоосигуряващите се.

Помощта се изплаща когато средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището или детското заведение са въведени ограничения, е по-нисък или равен на 150 процента от минималната заплата, а изплащаната сума зависи от броя на децата и от броя на работните дни, в които те не посещават училище.

За срок над десет работни дни от месеца за семействата с едно дете се полагат 650 лева, за тези с две и повече деца - 975 лева.

При въведени ограничения за срок от шест до десет работни дни от месеца за едно дете се плащат 325 лева, а за две - 487.

Месечната помощ се отпуска след подадено заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес. Най-късно до края на месеца, следващ този, в който в училищата са въведени ограничения заради извънредната епидемична обстановка.

 

Banner 468 x 60 px